Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterbesparend sanitair

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Ruim 95% van ons drinkwater wordt gebruikt als spoel- en waswater (daarin de toiletspoeling meegerekend). Slechts een klein percentage wordt gebruikt als drinkwater. Besparing op het watergebruik betekent vaak ook een besparing op energie, omdat veel water eerst wordt verwarmd (was- en afwasmachine, douche enzovoort).

In congrescentra kan het totale waterverbruik eenvoudig worden verminderd door:

  • Het gebruik van waterbesparend sanitair (wc, watervrij urinoir, spaardouche)
  • Het gebruik van waterzuinige was/afwasmachines

Beschrijving systeem

Alle toiletten worden voorzien van watervrije urinoirs en een waterzuinige spoeltoiletten. De douches worden spaardouches.

Beheer

Een watervrij urinoir vergt soms aangepast beheer.

Effecten/voordelen

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten. De winst zit in veel gevallen in de besparing op de energiekosten.

Met waterbesparende maatregelen kan tot 50% op het watergebruik worden bespaard.

Bedenk dat de riolering, zowel in de woning als daarbuiten, is ontworpen voor transport van afvalwater met een zekere mate van verdunning. Wordt het water te ‘dik’, bijvoorbeeld doordat er te weinig spoelwater of grijs water wordt gebruikt, dan kan er verstopping optreden. Raadpleeg in geval van twijfel uw installateur.

Ervaringen

Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met verschillende waterbesparende voorzieningen.

Terug