Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Congrescentra

Congrescentra zijn locaties waar grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Meestal is er ook horeca aanwezig. Vanwege de vaak grote aantallen bezoekers en de aanwezigheid van horeca produceren congreslocaties duizenden liters afvalwater per dag.

Mogelijkheden

Bij een congrescentrum dat verder dan een kilometer van het gangbare rioolstelsel gelegen is, kan het financieel interessant zijn om het afvalwater lokaal te zuiveren.

Wanneer een congrescentrum in het buitengebied gelegen is, is er meestal genoeg ruimte voor de aanleg van een lokale natuurlijke zuivering, zoals een helofyten-, wilgen- of ander groenfilter. Maar ook in het stedelijk gebied is hier vaak ruimte voor te vinden, bijvoorbeeld langs de gevel of op het dak.

Indien er in de nabijheid van het centrum mogelijkheden zijn om urine lokaal toe te passen (op bijvoorbeeld voetbalvelden en golfbanen) dan is urinescheiding ook een interessante oplossing.

Terug