Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Wet- en regelgeving

De verwerking van afvalwater, het gebruik van reststromen, en ook de bouw van zuiveringsinstallaties is aan wet- en regelgeving gebonden. Wij raden u aan - zeker als u afwijkt van gangbare vormen van sanitatie of gebruik van reststromen - altijd contact op te nemen met een juridische afdeling van uw gemeente of waterschap om de haalbaarheid van uw project te toetsen.

In dit deel van de Saniwijzer geven wij - op basis van projecten die in het verleden zijn uitgevoerd - enige achtergrondinformatie over wet- en regelgeving. We maken daarbij onderscheid tussen wet- en regelgeving met betrekking tot inzameling, transport en verwerking van afvalwater en de wet- en regelgeving met betrekking tot de realisatie van een voorziening.

Uiteraard kunnen wij met een beknopte weergave van de belangrijkste aandachtspunten nooit volledig zijn. We hopen wel dat we u op weg kunnen helpen. Waar mogelijk verwijzen wij in de tekst naar de officiële overheidspagina's en wetsteksten.

Momenteel vindt ook onderzoek plaats naar de mate waarin wet- en regelgeving het mogelijk maken voorwaarden te stellen aan het aanleveren van afvalwater door bedrijven en particulieren aan het openbare riool. Zodra het onderzoek hiernaar is afgerond, zullen wij dat hier opnemen.

Terug