Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Volksgezondheid

Risico’s en hoe die te beheersen is een regelmatig terugkerend onderwerp als het gaat om afvalwater. De volksgezondheid – met name het voorkómen van ziekten – was de belangrijkste reden voor het aanleggen van riolering in het stedelijk gebied. Met de aanleg van riolering werd voorkomen dat ziekteverwekkers zich gemakkelijk (in de stad) via het water konden verspreiden. Het tegengaan van de verspreiding van ziekten is nog steeds een belangrijk doel van ons huidige afvalwatersysteem. Ook bij nieuwe sanitatie staat dit doel voorop.

In de discussies rond nieuwe sanitatie is volksgezondheid (en diergezondheid) een frequent terugkerend thema. Het gaat daarbij alleen niet meer uitsluitend over ziekteverwekkers maar ook over allerlei andere stoffen in ons afvalwater die onze gezondheid kunnen beïnvloeden. We krijgen echter wel een steeds beter zicht op de risico's en hoe we ze kunnen beheersen. Met deze pagina op de Saniwijzer helpen we u graag op weg in deze, voor veel mensen toch lastige, materie.

Klik op het menu links om meer te lezen over de volgende vragen:

  • Welke risicofactoren zijn er?
  • Welke technische maatregelen kunnen we nemen om ziekteverwekkers en voor de volksgezondheid schadelijke stoffen te verwijderen?
  • Hoe kunnen we de risico's bij decentrale systemen verder beperken?

Mocht u na deze informatie nog meer willen weten:

Over ziekteverwekkers leest u meer in de STOWA-rapporten 'Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied' en 'Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie'.

Over microverontreinigingen in oppervlaktewater en de bijdrage daaraan vanuit de waterketen leest u meer in het STOWA-rapport 'Microverontreinigingen in het water' en in het artikel 'Microverontreinigingen in oppervlaktewater verdienen aandacht' van Derksen en Roex.

 

 

Terug