Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Koepelorganisaties

STOWA = Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

STOWA is het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

Ook op het gebied van decentrale sanitatie is STOWA actief. Ze organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten waar kennis wordt uitgewisseld, publiceert onderzoek, verspreidt kennis via de Saniwijzer en ontwikkelde de Sanimonitor, een database voor meetresultaten van decentrale sanitaire systemen in Nederland en België.

Website: www.stowa.nl

Postadres:
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Telefoon: 033 460 3200
E-mail: stowa@stowa.nl

Bezoekadres:
Stationsplein 89, vierde etage
3818 LE Amersfoort

RIONED = Koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland

De stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis, met geautoriseerde standaarden, informatie en nieuwe inzichten uit onderzoek. Verder is het haar taak het algemene publiek te informeren over riolering en stedelijk waterbeheer, bijvoorbeeld door landelijke campagnes als ‘Niet in het riool’, over goed rioolgebruik.

Aan de vakwereld biedt RIONED onder meer de Kennisbank Stedelijk Water, de RIONEDdag, minicursussen en studiedagen. Ook draag RIONED bij aan onderzoek een aan het opstellen van normen door NEN. Ook ondersteunt RIONED het hbo met de ontwikkeling van lesmateriaal en het organiseren van activiteiten voor studenten.

De stichting RIONED heeft samen met STOWA de Saniwijzer opgezet en publiceert ook via de eigen kennisbank informatie over nieuwe sanitatie. Verder organiseert RIONED mede kennisevents over nieuwe sanitatie, doet ze onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en draagt ze bij aan allerlei projecten op dit gebied.

Websites:

Postadres:
Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Telefoon: 0318 631 111
E-mail: info@rioned.org

Bezoekadres:
Galvanistraat 1
6716 EA Ede

Vlakwa = Vlaams Kenniscentrum Water

Vlakwa is als onafhankelijk intermediair actief voor de integrale waterketen. Ondernemers, onderzoeker, overheid en de watercentrum werken in Vlakwa samen om tot een geïntegreerde aanpak te komen en versnippering in het waterbeheer tegen te gaan. Er wordt gewerkt aan kennisopbouw, onderlinge samenwerking en het uitwisselen van ervaringen en kennis, ook internationaal.

Op het gebied van nieuwe sanitatie zet Vlakwa zich in voor onder meer sociale acceptatie en kennisdeling, om zo concrete implementatie, multiplicatie en verdere uitrol in Vlaanderen en Nederland mogelijk te maken.

Website: www.vlakwa.be

Contactgegevens:
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34
B-8500 Kortrijk
Telefoon: +32 (0)56 24 12 61
E-mail: info@vlakwa.be

VLARIO = Overlegplatform en kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen

VLARIO verzamelt kennis via overleg en het uitwisselen van ervaringen, via praktijkonderzoek en via toegepast wetenschappelijk onderzoek. Verder brengt VLARIO specialisten bijeen op het vlak van hemel- en afvalwater. De organisatie draagt in Vlaanderen kennis uit via publicaties en via het organiseren van studiedagen, debatavonden, lezingen en lessencycli. Tot slot ondersteunt VLARIO alle Vlaamse actoren bij de realisatie van een geïntegreerd rioleringsbeleid.

Een voorbeeld van een VLARIO-project op het gebied van nieuwe sanitatie is het project Riothermie Leuven, waar met warmte uit afvalwater 93 appartementen in Leuven worden verwarmd.

Website: www.vlario.be

Contactgegevens:
VLARIO
De Schom 124
3600 Genk
Telefoon: +32 (0)3 827 51 30

Terug