Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bedrijven

Adviesbureaus:

Arcadis, ontwerp en advies voor o.a. water, milieu en leefomgeving

Broks-Messelaar, plannen, processen en techniek in het waterbeheer

DeSaH, advisering, ontwerp, realisatie, beheer & onderhoud van duurzame waterketenoplossingen

EPEA, begeleiding van cradle-to-cradle projecten

KWR, onderzoek en advies voor de watersector

LeAF, onderzoek en advies op het gebied van zuivering van afvalwater en terugwinning van energie, nutriënten en grondstoffen

MACG, adviseurs voor bouw, milieu en infrastructuur

Marsaki, o.a. projectmanagement en duurzaamheidsadvisering

Tauw, advies- en ingenieursbureau m.b.t. milieu en leefomgeving

Visietech, installatietechnisch adviesbureau

Witteveen + Bos, ingenieurs en adviseurs

WLN, wateranalyse, -onderzoek en -advies

 

Architectenbureau’s, projectontwikkelaars e.d.:

ARCHI3O, ontwerperscollectief voor duurzame architectuur

Doorgeest Energietechniek, warmte- en koudetechniek en riothermie

FaamArchitects, architectenbureau

Heijmans, projectontwikkelaar

Kemkens, duurzaam installatiebureau

Kristinsson architecten, architectenbureau

Matexi, projectontwikkelaar

Vocus, architectenbureau

 

Leveranciers:

Decentrale waterzuiveringen

Afmitech Friesland, decentrale afvalwaterzuiveringen (IBA’s)

AgrAqua, duurzame afvalwatersystemen

Aquafin, waterzuiveringen

Biopolus, modulaire en circulaire afvalwaterzuivering

Copier, totaaloplossingen voor decentrale waterzuiveringen

Ecobeton, diverse waterzuiveringstechnieken

Ecofyt, helofytenfilters

Ecoz, waterzuivering met planten

Evides industriewater, waterzuiveringsinstallaties

Muurtuin, groene gevels

Mycelco, waterzuivering met natuurlijke organismen

Pharmafilter, zuiveringsinstallaties voor ziekenhuizen

Rietland, helofytenfilters

Wetlantec, helofytenfilters, IBA’s, nazuiveringssystemen

 

Toiletten en urinoirs

Biocompact, watervrije urinoirs, vacuümtoiletten, waterbesparende handenwasunits

Biolan, composttoiletten

Blue Diversion, zelfvoorzienende toiletten (in prototype-fase)

Cactus, droogtoiletten

Clivus Multrum, composttoiletten

Clivus New England, schuimtoiletten

Dubbletten, scheidingstoiletten

Duravit, watervrije urinoirs

Easy Go, droogtoiletten

Ecosave, droog-, compost- en verbrandingstoiletten

Evac, vacuümtoiletten en -systemen

Falcon Water Technologies, watervrije urinoirs

Geberit, watervrije urinoirs

Insinkerator, voedselrestenvermalers

Kros, watervrije urinoirs (plaskruis)

Nonolet, droogtoiletten

Propelair, luchtperstoiletten

Quavac, vacuümtoiletten

Separett, droogtoiletten

Sloan, watervrije urinoirs

Sun-Mar, composttoiletten

Technisch Bureau Hamar, compost- en GFT-toiletten

Thetford, droogtoiletten

Uritonnoir, droogurinoir

Uritrottoir, urinoir in bloembak tegen wildplassen

Wostman, scheidingstoiletten en waterbesparende toiletten

 

Overig

Argex, kleikorrels voor filtersystemen

Blue Heat, installaties voor warmtewinning uit afvalwater

Busch, vacuümpompen

Frank Gmbh, o.a. buizen met warmtewisselaars

GMB BioEnergie, technologie voor terugwinning van energie en nutriënten uit reststromen

Hydrowashr, waterbesparend apparaat voor handen wassen én drogen

KD International, o.a. riothermiecentrales

Landustrie, waterzuiveringen, pompinstallaties, waterkrachtvijzels

LBN Betonproducten, warmtewisselsystemen

Nijhuis Industries, oplossingen voor duurzaam watergebruik, energie- en grondstoffenterugwinning

NuReSys, systemen voor nutriëntenterugwinning

Van Remmen, UV-technologie

YP-Your Partner, systemen voor monitoren, beheren en bedienen van installaties

 

Terug