Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Welkom op de Saniwijzer

Deze website gaat over huishoudelijk afvalwater.

De Saniwijzer biedt u informatie over wat afvalwater eigenlijk is, en hoe u het lokaal bij uw woning, in uw wijk of bij uw bedrijf kunt verwerken.

Zo mogelijk:

En altijd:

Het is maatwerk. De Saniwijzer geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Snel weten wat er in uw situatie mogelijk is? Gebruik de keuzehulp.

Bent u werkzaam bij gemeente of waterschap, kijk dan vooral ook naar de praktische tips voor de realisatie van een project.

Wilt u uw eigen project laten opnemen op de Saniwijzer? Download dan de Handleiding en het Aanmeldformulier.

Heeft u andere opmerkingen, vragen of ideeën? Neem contact met ons op. Uw inbreng is van harte welkom!

 

De Saniwijzer is een onafhankelijke website van STOWA en Stichting RIONED met als doel informatie over nieuwe sanitatie voor iedereen beschikbaar te stellen. Zij is tot stand gekomen in samenwerking met: