• Close window

Stowa

04

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

01

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

05

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

02

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

Welkom op de Saniwijzer

De komende decennia zijn er opnieuw grote investeringen nodig in de riolering en waterzuivering. In veel gevallen zal daarbij gekozen worden voor een soortgelijk systeem als nu aanwezig is. Maar soms zijn er ook andere mogelijkheden, die goedkoper, duurzamer of effectiever zijn! Met deze Saniwijzer laten we voorbeelden voor verschillende situaties zien.

Deze website is samen met een groot aantal betrokkenen tot stand gekomen en is continu in ontwikkeling. Wilt u ook tekstueel bijdragen of actief deelnemen? Dan bent u van harte uitgenodigd om uw opmerkingen, voorbeelden en ideeën te delen. Geef uw inbreng door via de knop ‘Uw bijdrage’ rechtsboven! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage wordt verwerkt.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het buitengebied

Boerderijen
Individuele woningen
Clusters van woningen
Kleine kernen
Groepshuisvesting
Recreatieparken
Praktijkvoorbeelden

Het stedelijk gebied

Woningen
Woonboten
Woonwijken
Kantoren
Bedrijventerreinen
Praktijkvoorbeelden

Bijzondere locaties

Evenementen
Stadions
Congres-/ conferentieoorden

4 motieven om nieuwe oplossingen te overwegen

We hebben ons afvalwatersysteem in Nederland goed op orde. Het behoort tot de beste van Europa. Vrijwel al het afvalwater wordt op de een of andere manier behandeld. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook klaar zijn voor de toekomst. De wereld om ons heen verandert en ook binnen de waterketen vinden ontwikkelingen plaats. Met de conventionele systemen kunnen we in veel gevallen goed op de nieuwe ontwikkelingen inspelen, maar soms zijn de lokale omstandigheden zo dat ook andere oplossingen denkbaar zijn. We geven vier motieven die daarbij een rol kunnen spelen. 

  1. Kostenbesparing
  2. Bijdragen aan de circulaire economie
  3. Ontwikkelingen in de maatschappij
  4. Werk met werk maken