• Close window

Stowa

Woningen

Wat is een woning?

Particuliere huur- en koopwoningen. Dat kunnen zijn: vrijstaande woningen, rijtjeswoningen of appartementen.

Mogelijkheden

We richten ons hier op de mogelijkheden voor Nieuwe Sanitatie op woning niveau. Systemen waarbij bijvoorbeeld afvalwater op woningnieveau geconcentreerd wordt ingezameld maar verderop in de wijk lokaal wordt verwerkt komen elders aanbod.

Op de schaal van een enkele woning zijn er door ruimtegebrek beperkt mogelijkheden voor nieuwe sanitatie concepten; dit geldt zeker voor de echt stedelijke gebieden. In buitenwijken met grotere tuinen is soms meer ruimte beschikbaar en komen er ook meer alternatieven in aanmerking.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen