• Close window

Stowa

01

Technische achtergronden

Als het gaat over de inzameling en verwerking van afvalwater, dan worden er vaak technieken genoemd die niet bij iedereen bekend zijn. In deze map technische achtergronden wordt uitgelegd wat afvalwater eigenlijk is en worden de belangrijkste technieken nader uitgelegd.

Klik op het menu hiernaast.

 

 

Riool in huis // riool in huis.jpg.jpg (48 K)

Illustratie: riool in huis | Bron: IJsfontein/Stichting RIONED