• Close window

Stowa

Voorbereid zijn op de toekomst

De kijk op afvalwater verandert. De manier waarop we ons afvalwater verwerken zal de komende jaren sterk veranderen. We zien bijvoorbeeld het platteland snel ontvolken. Dat stelt nieuwe eisen aan de manier waarop we onze infrastructuur voor de komende decennia aanleggen. Ook zien we razendsnelle technologische ontwikkelingen. Die maken het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater mogelijk. Kiezen we voor verder investeren in verouderde technologie? Of voor meegaan in nieuwe?

Flexibel

Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen betekent: niet doorgaan op de oude weg maar nieuwe wegen inslaan of even pas op de plaats maken.

Nieuwe sanitatie draagt bij aan het verkennen van die nieuwe wegen en biedt tegelijk tijdelijke oplossingen, doordat de benodigde investeringen beperkt zijn en in enkele jaren kunnen worden afgeschreven. Nieuwe sanitatie draagt zo bij aan flexibiliteit, waardoor keuzes in de toekomst open blijven.