• Close window

Stowa

Betrokken burger

Voor de meeste mensen is afvalwater een black box. De riolering is weggestopt onder de grond, onzichtbaar. Daarmee is het totaal verdwenen uit onze belevingswereld. Wie is zich nog bewust van het effect van wat hij doet op de werking van het rioolsysteem? Bovendien – en daarom – is ons afvalwatersysteem zoveel mogelijk ‘foolproof’ gemaakt. De kosten van het beheer zijn daardoor onnodig hoog. Sommige voorbeelden zijn landelijk in het nieuws geweest, zoals het vastlopen van rioolpompen doordat mensen duizenddingendoekjes door de wc spoelen, of het verstopt raken van riolen door weggespoeld frituurvet. Het schoonmaken en repareren van rioleringsonderdelen kost de samenleving jaarlijks miljoenen.

Nieuwe sanitatie brengt het afvalwatersysteem weer dichter bij de burgers. Bewustwording en grotere betrokkenheid kunnen de kosten van beheer en onderhoud verlagen.

betrokken burger