• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten

Afvalwater†bevat veel grondstoffen zoals nutriŽnten, organische stof, vezels, zuren en eiwitten. De nutriŽnten stikstof en fosfaat komen vooral†uit urine en zijn bruikbaar als meststof. De nutriŽnten en organische stof kunnen zowel op grote als op kleine schaal worden herwonnen en of hergebruikt. Op de schaal van de RWZI wordt onderzocht of ook de vezels, zuren en eiwitten kunnen worden herwonnen en hergebruikt.

Theoretisch gezien is urine direct geschikt als meststof in de eigen tuin, boomgaard of in de landbouw.† De huidige wet- en regelgeving verhindert echter de toepassing van urine als meststof in de landbouw.

Fosfaat en nitraat kunnen zowel centraal als decentraal in de vorm van struviet worden gewonnen.†Het decentraal winnen en benutten†van fosfaat en nitraat leidt tot een lokaal duurzame waterketen.†Bij centrale terugwinning kan grondstof worden geleverd aan de fosfaatindustrie. Momenteel wordt onder andere urine ingezameld op festivals tot struviet verwerkt bij Saniphos in Zutphen en wordt door Waternet struviet gewonnen uit afvalwater met het project Fosvaatje. Daarnaast zijn er verschillende andere projecten waar ervaring wordt opgedaan met de winning van struviet (Sneek).

Het terugwinnen van fosfaat is belangrijk omdat het een "eindige" delfstof is. Naar schatting raken de fosfaatmijnen binnen dertig tot honderd jaar uitgeput.

Niet verdunnen

Voor het winnen van nitraat en fosfaat is het wenselijk om de afvalwaterstromen zo min mogelijk te verdunnen. Urine kan in principe apart worden ingezameld. Er zijn echter op dit moment geen goede scheidingstoiletten op de markt, behalve urinoirs. Inzameling via urinoirs vergt wel aanpassingen in de woning, maar mensen ervaren een urinoir in de woning vaak als verbetering van het comfort.

Indien bij een decentrale voorziening (een deel van) de urine apart is ingezameld dan kan het overige afvalwater door een helofytenfilter met voorbezinktank worden gezuiverd. Omdat het afvalwater na het afscheiden van de urine veel minder nitraat bevat, hoeft het helofytenfilter minder groot te zijn.

Stromen mengen

Voor het winnen van grondstoffen†kan het afvalwater ook worden samengevoegd met andere afvalstromen. Daarbij kan worden gedacht aan het mengen van urine met de dunne fractie van dierlijke mest, of het toevoegen van vermalen keukenafval aan het te vergisten zwarte water.† Overigens is hierbij de wet- en regelgeving nog beperkend.†