• Close window

Stowa

Winnen van energie

Afvalwater bevat energie. De energie kan worden teruggewonnen uit de warmte (thermische energie) van het afvalwater en door het vergisten (chemische energie) van het uit het afvalwater afkomstig organisch materiaal.

Warmte terugwinning

Bij het terugwinnen van warmte uit afvalwater (afkomstig van bijvoorbeeld douche en wasmachine) wordt energie uit het afvalwater gehaald met een warmtewisselaar, en met behulp van een warmtepomp omgezet in bruikbare warmte met een hogere temperatuur. Warmtewisselaars in douches zijn al gangbaar. Het terugwinnen van warmte uit rioolwater is eveneens mogelijk via riothermie. De warmte wordt dan aan de rioolbuis onttrokken. Er zijn projecten in Urk en Houten.

Vergisting

De chemische energie kan worden gewonnen door het vergisten van de organische stof in het afvalwater. Bij het vergisten ontstaat biogas, dat direct als brandstof kan worden gebruikt of in elektrische energie wordt omgezet. Met een UASB-reactor wordt het biogas direct bij het zuiveren van afvalwater gewonnen. Bij de conventionele zuivering ontstaat in het zuiveringsproces slib dat regelmatig moet worden verwijderd; dit slib wordt tegenwoordig ook vaak vergist.

Soms is het mogelijk om afvalwater en ander organisch afval te combineren en samen te vergisten. De totale energieopbrengst wordt daarmee hoger. Momenteel lopen er projecten met het toepassen van keukenvermalers; deze voegen GF-afval toe aan het rioolwater.

Het vergisten leidt alleen tot netto energiewinst indien het te vergisten materiaal voldoende geconcentreerd is. Bij voorkeur vindt de inzameling plaats met behulp van vacuümriolen en vacuümtoiletten die slechts weinig (1 l) water verbruiken.

Zie ook het project WaterSchoon in Sneek.