• Close window

Stowa

Verwijderen van microverontreinigingen

Microverontreinigingen zijn bijvoorbeeld hormonen en hormoonsysteemverstorende stoffen, plastic bolletjes en zware metalen. Ze zijn afkomstig van onder andere medicijnen en huidverzorgingsproducten.

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) verwijderen microverontreinigingen maar zeer ten dele – recente onderzoeken gaan uit van 50 tot 65 procent. Dat is op zich niet opzienbarend want de installaties zijn niet ontworpen op het verwijderen van deze stoffen. De toenemende vracht aan microverontreinigingen in het oppervlaktewater is echter een serieus probleem en daarmee een toenemende zorg voor de drinkwaterbedrijven en de waterschappen. Het verwijderen van microverontreinigingen in het sterk verdunde afvalwater dat op de rwzi wordt afgeleverd, is alleen tegen zeer hoge kosten mogelijk.

Sommige deelstromen van het afvalwater bevatten microverontreinigingen in veel hogere concentraties. Het zwarte water uit de toiletten in ziekenhuizen of verzorgingscomplexen bijvoorbeeld. Die hoge concentraties maken het verwijderen van microverontreinigingen gemakkelijker en dus goedkoper. Onder de noemer ‘nieuwe sanitatie’ zijn daarom technieken beproefd om deze deelstromen apart te behandelen.