• Close window

Stowa

Kostenbesparing

We hebben in Nederland ons afvalwaterstelsel goed op orde. De meeste bestaande drukrioleringen zijn echter aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze rioleringen met bijbehorende pompputten zijn zo langzamerhand aan vervanging toe. Ook blijkt dat veel IBA’s niet of onvoldoende werken en dat ze bovendien duur zijn in beheer en onderhoud. Binnen enkele jaren zijn ook hiervoor vervangingsinvesteringen nodig.

Zo zijn er de komende decennia forse investeringen nodig voor het schoonmaken van ons afvalwater:

  • voor reguliere vervangingen;
  • bij onvoorziene (ruimtelijke) ontwikkelingen; er moet dan eerder dan verwacht opnieuw geïnvesteerd worden in een  bestaande situatie;
  • op nieuwbouwlocaties.

Nieuwe technologie, nieuwe eisen aan ons afvalwaterbeheer en demografische ontwikkelingen leiden er soms toe dat het scheiden van afvalwaterstromen of het aanleggen van decentrale zuivering kosteneffectiever is dan het (opnieuw) aanleggen van een conventioneel systeem.

Situatie bepaalt besparing

Investeringen in sanitair, riolering en zuivering hebben een afschrijvingstermijn van algauw veertig jaar. Zeker nu de economische omstandigheden zorgelijk zijn, is het noodzakelijk om investeringen en rendement goed tegen elkaar af te wegen. Vaak zijn netto kostenbesparingen mogelijk door het toepassen van nieuwe sanitatie. Dit ligt in ieder geval voor de hand:

  • bij (nieuwbouw)situaties die ver van bestaande infrastructuur af liggen;
  • bij grotere uitbreidingsplannen waarvoor de capaciteit van de bestaande zuivering zou moeten worden uitgebreid;
  • waar afvalwater lokaal kan worden verwerkt (bijvoorbeeld in de landbouw);
  • in gebieden met een lage (en door krimp verder afnemende) bevolking.