• Close window

Stowa

04

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

01

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

05

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

02

Nieuwe Sanitatie in de praktijk

Welkom op de Saniwijzer

De komende decennia zijn er opnieuw grote investeringen nodig in de riolering en waterzuivering. In veel gevallen zal daarbij gekozen worden voor een soortgelijk systeem als nu aanwezig is. Maar soms zijn er ook andere mogelijkheden, die goedkoper, duurzamer of effectiever zijn! Met deze Saniwijzer laten we voorbeelden voor verschillende situaties zien.

Deze website is samen met een groot aantal betrokkenen tot stand gekomen en is continu in ontwikkeling. Wilt u ook tekstueel bijdragen of actief deelnemen? Dan bent u van harte uitgenodigd om uw opmerkingen, voorbeelden en ideeën te delen. Geef uw inbreng door via de knop ‘Uw bijdrage’ rechtsboven! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage wordt verwerkt.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het buitengebied

Boerderijen
Individuele woningen
Clusters van woningen
Kleine kernen
Groepshuisvesting
Recreatieparken
Praktijkvoorbeelden

Het stedelijk gebied

Woningen
Woonboten
Woonwijken
Kantoren
Bedrijventerreinen
Praktijkvoorbeelden

Bijzondere locaties

Evenementen
Stadions
Congres-/ conferentieoorden

10 goede redenen om nieuwe oplossingen te overwegen

Ons afvalwatersysteem is goed op orde. Het behoort tot de beste van Europa. Maar betekent dit  dat we ook klaar zijn voor de toekomst?  Het klimaat verandert en we stellen steeds hogere eisen aan de duurzame waterketen. De Kaderrichtlijn water vergt een verdere verbetering van de waterkwaliteit. En er zijn maatschappelijke ontwikkelingen (lokale uitbreidingsplannen, demografische krimp) die maatregelen vergen.

Ook binnen de waterketen zijn er ontwikkelingen. Er zijn nieuwe technologieën beschikbaar, en  nieuwe inzichten. Er is meer kennis. Conventionele systemen kunnen worden geoptimaliseerd, nieuwe oplossingen komen binnen het bereik. Met de conventionele systemen zijn we in veel gevallen goed in staat op de nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Toch zijn de lokale omstandigheden soms zodanig dat ook andere oplossingen denkbaar zijn. We geven tien redenen om met ons na te denken over uw toekomstige waterketen:

  1. Uw huidige voorziening voldoet niet niet aan de normen.
  2. U wilt kosten besparen.
  3. U wilt microverontreinigingen bij de bron aanpakken.
  4. U wilt lokaal energie terugwinnen.
  5. U wilt lokaal nutriënten (her)gebruiken. 
  6. U wilt kringlopen sluiten.
  7. U wilt duurzaam bouwen.
  8. U wilt burgers betrekken.
  9. U wilt voorbereid zijn op de toekomst.
  10. U wilt bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen.